Kräftsäsongen börjar!

Kräftsäsongen börjar 21.6.2018 kl. 12.00.

Både flod- och signalkräftor finns att erbjuda.

Enligt provfiskandet kommer det finnas mycket signalkräftor. Flodkräftornas mängd beror på dagen.

Prisernas kan fås från butiken från och med vecka 28.

Kräftorna kan beställas i butiken eller genom att ringa 010-3251660 eller genom att skicka e-post till kauppa@porvoonkalatalo.fi.